Biogram

Krzysztof Korab urodzony 26 lipca 1994 roku w Gliwicach.

Ukończył VII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr4 w Gliwicach. W 2018r. ukończył  z wyróżnieniem  Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach, kierunek Malarstwo.

28.09.18r. wystawa indywidualna, “Pod powiekami materii”, galeria Ateneum, Katowice

14.09.18r. wystawa indywidualna, “Ogród rozkoszy ziemskich”, Galeria Szara Kamienica, Kraków

03,08.18r. wyróżnienie honorowe w konkursie Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2018, Zbrojownia Sztuki, Gdańsk

18.06.18r. Obrona Pracy Magisterskiej, dyplom z wyróżnieniem, “Pornografia, Ekshibicjonizm”, dyplom główny – Malarstwo – prof. Ireneusz Walczak, dyplom dodatkowy – Grafika – prof. Mariusz Pałka, Muzeum Śląskie, Katowice

 02.06.18r.I nagroda w konkursie “Studencki Obraz Roku 2018”, Rondo sztuki, Katowice

13.04.18r. wystawa indywidualna w ramach Festiwalu Sztuki w Rybniku, Fundacja PGE

11.01.18r. wystawa  indywidualna “Tkaniny artystyczne” w EspaiCaixa Sagrada Família , Barcelona

2017r.  “Druga przestrzeń, działania plastyczne w terapii”,” Pozytywne myślenie”, Katowice 2017, ISBN: 978-83-65825-06-3

15.12.17r. wystawa indywidualna “Widoczne w ukryciu”, Rondo Sztuki, Katowice

10.11.17r. wystawa indywidualna “Tkaniny artystyczne” w EspaiCaixa Bruc, Barcelona, Hiszpania

20.10.17r. udział w pokonkursowej wystawie zbiorowej “Studencka Grafika Roku 2017”, Rondo Sztuki, Galeria Plus Katowice

20.10.17r.nagroda publiczności w konkursie “Studencka Grafika Roku 2017”, ASP Katowice

31.05.17r. wyróżnienie w konkursie “Studencki obraz roku 2017” , galeria “Rondo sztuki” Katowice, “Dagma art” Katowice

19.05.2017r. wystawa zbiorowa “5 Stacja” Festiwal Sztuki, dworzec Bahnhof KTW, Katowice, galeria Negatyw

12.05.2017r. wystawa zbiorowa “Projekt Powiększenie”, “O Pięknie”, galeria StrefArt, Tychy

11.05.2017r. wystawa indywidualna “Tkaniny i Książki”, Wieże KWK Polska, Świętochłowice

03.02.2017r. uczestnictwo w wystawie zbiorowej pt. “Stocznia2”, galeria “WL4”, ECS galeria “Mesa”, Gdańsk

02.03.17r. wystawa  zbiorowa  “Błąd w grafice”, galeria 36,6, Cieszyn

03.02.2017r. uczestnictwo w wystawie zbiorowej “Ludzie z gumy”, galeria “Rondo sztuki” w Katowicach

03.12.16r. uczestnictwo w wystawie finałowej konkursu o Grand Prix im. Fundacji Franciszki Eibisch w galerii Katarzyny Napiórkowskiej w Warszawie

04.11.16r.wystawa zbiorowa pt.”Błąd w grafice”, galeria Engram w Katowicach

16.06.2016r. wyróżnienie honorowe w Konkursie “Studencki obraz roku 2016”

03.06.2016r. wyróżnienie w kat. student w 19 Międzynarodowym festiwalu rysowania w Zabrzu

25.06. 2016r.współtworzenie performensu “Paloma” w Katowicach i wzięcie udziału w wystawie zbiorowej pt. “Ton tej Ziemi”, Galeria Negatyw w Katowicach

Krzysztof Korab, born on 26th July 1994 in Gliwice.

He graduated from Highschool number VII within the General Education School Complex number 4 in Gliwice. In 2018 he graduated from the Academy of Fine Arts in Katowice, program in Painting (with honours) 

28.09.18 individual exhibition, “Pod powiekami materii” („Under the Lids of Matter”), Ateneum gallery, Katowice

14.09.18 individual exhibition, “Ogród rozkoszy ziemskich”, the Grey House gallery, Kraków

03.08.18 Honorable Mention in The Best Diplomas of the Academy of Fine Arts 2018, the Armoury of Art, Gdańsk

18.06.18 thesis defence, diploma with honours, “Pornografia, Ekshibicjonizm” („Pornography, Exhibitionism”), main diploma – Painting – prof. Ireneusz Walczak, additional diploma – Graphic Arts – prof. Mariusz Pałka, the Silesian Museum, Katowice

02.06.18 1st award in “Student Painting of the Year”, Rondo Sztuki Art Gallery, Katowice

13.04.18 individual exhibition within the Festival of Art in Rybnik, PGE Foundation

11.01.18 individual exhibition „Tkaniny artystyczne” (“Artistic Textiles”) in EspaiCaixa Sagrada Família , Barcelona

2017  “Druga przestrzeń, działania plastyczne w terapii” („”The Second Space, artistic measures in therapy),” Pozytywne myślenie” („Positive Thinking”), Katowice 2017, ISBN: 978-83-65825-06-3

15.12.17 individual exhibition “Widoczne w ukryciu” („Visible In Disguise”), Rondo Sztuki Art Gallery, Katowice

10.11.17 individual exhibition “Tkaniny artystyczne” (“Artistic Textiles”) w EspaiCaixa Bruc, Barcelona, Spain

20.10.17 participation in post-event collective exhibition “Student Graphics of the Year 2017”, Rondo Sztuki Art. Gallery, Galeria Plus Katowice

20.10.17 audience award in “Student Graphics of the Year 2017”, the Academy of Fine Arts in Katowice

31.05.17 distinction in the “Student Painting of the year 2017” competition, Rondo sztuki Art Gallery Katowice, “Dagma art” Katowice

19.05.2017 collective exhibition “5 Stacja” („the 5th Station”) Festival of Arts, Bahnhof KTW station, Katowice, „Negatyw” Gallery

12.05.2017 collective exhibition “Projekt Powiększenie” („Project: Zoom”), “O Pięknie” („About Beauty”), „StrefArt” Gallery, Tychy

11.05.2017 individual exhibition “Tkaniny i Książki” („Fabrics and Books”), KWK Towers Poland, Świętochłowice

03.02.2017 participation in collective exhibition “Stocznia2” („Shipyard2”), “WL4” Gallery, ECS “Mesa” Gallery, Gdańsk

02.03.17 collective exhibition “Błąd w grafice” („Error in Graphics”), „36,6” Gallery, Cieszyn

03.02.2017 participation in collective exhibition “Ludzie z gumy” („Rubber People”), “Rondo sztuki” Gallery, Katowice

03.12.16 participation in the final exhibition of the Franciszka Eibisch Foundation Grand Prix competition in Gallery Katarzyna Napiórkowska, Warszawa

04.11.16 collective exhibition “Błąd w grafice” („Error in Graphics”), „Engram” Gallery, Katowice

16.06.2016 honorable mention in “Student Painting of the Year 2016”

03.06.2016 distinction in the category of „student” in the 19th International Drawing Festival, Zabrze

25.06.16 cocreating of the “Paloma” performance in Katowice and participation in the collective exhibition “Ton tej Ziemi” („The Tone of This Earth”), „Negatyw” Gallery, Katowice

Close Menu