Cykl:

“Ekshibicjonizm, pornografia”

Moje prace poruszają tematykę współczesnego podejścia do cielesności w kontekście ekshibicjonizmu i pornografii. Mam tu na myśli szeroko rozumianą seksualność, cielesność człowieka w ujęciu socjologicznym. Interesującym jest dla mnie użycie ciała w reklamie, mediach społecznościowych, teledyskach muzycznych i innych przestrzeniach, w których ciało odgrywa główną rolę. Chcę pokazać intensywność działań, mnogość nadużyć podtekstów seksualnych jak i podprogowość przekazu. Multiplikując formy człowieka w jednej przestrzeni pokazuję relacje miedzy nimi i seksualny dialog.

My works touch upon the subject of a contemporary approach to physicality in the context of exhibitionism and pornography, perceived as broadly viewed sexuality, and human physicality in a sociological understanding. What is particularly interesting to me is the use of the body in marketing, social media, music videos, and other spaces in which the body plays the main role. I want to show the intensity of actions, and multitude of misuses of sexual innuendos as well as subliminal character of the message. While multiplying human forms in one dimension I show the relations and the sexual dialogue between them.

XXI 

150x200cm 

olej na płótnie 2016r.

XIX 

160x200cm 

olej na płótnie 2016r.

XVIII 

130x170cm 

olej na płótnie 2016r.

XVII

130x170cm

olej na płótnie 2016r.

XVI

130x170cm 

olej na płótnie 2017r.

XV

150x200cm 

olej na płótnie 2017r.

XIV 

150x200cm 

olej na płótnie 2017r.

XIII

150x200cm

olej na płótnie 2017r.

XII

130x170cm

olej na płótnie 2017r.

XI

150x200cm

olej na płótnie 2017r.

X

150x200cm

olej na płótnie 2017r.

VIII

130x160cm

olej na płótnie 2016r.

VI 

150x200cm

olej na płótnie 2016r.

III 

150x200cm

olej na płótnie 2016r.

II

150x200cm

olej na płótnie 2016r.

5

150x200cm

olej na płótnie 2017r.

150x200cm 

olej na płótnie 2017r.

3

250x200cm

olej na płótnie 2017r.

2

250x200cm

olej na płótnie 2017r.

1

250x200cm

olej na płótnie 2017r.

z cyklu Współczesny akt-ekshibicjonizm czy pornografia

170x260cm

olej na płótnie 2018 r.

z cyklu Współczesny akt-ekshibicjonizm czy pornografia

170x260cm

olej na płótnie 2018 r.

z cyklu Współczesny akt-ekshibicjonizm czy pornografia

200x200cm

olej na płótnie 2017 r.

z cyklu Współczesny akt-ekshibicjonizm czy pornografia

200x200cm

olej na płótnie 2017 r.

Close Menu